top of page
Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu HOOP A DISCO

Pouze pro děti navštěvujíce ZŠ a MŠ Čisovice!!!!

- Veškerá komunikace od nového školního roku bude probíhat přes klubovou platformu EOS

- Omluvenky z tréninků budou zadávány přes aplikaci EOS

- Je možné zřídit účet pro oba rodiče

- Je možné zřídit i dětský účet (dítě se muže omluvit, vidí rozvrh, akce) rodič má nad tímto účtem dohled

- Postupně se bude přes aplikaci přihlašovat i na akce - soustředění apod.

- Aplikace vygeneruje QR kód pro jednodušší platbu

- Tréninky startují 12. 9. 2023

Od 12. 9. 2023 Každé úterý v tělocvičně ZŠ Čisovice

  • 1. skupina 13:00 - 13:55 děti 6 až 7 let

  • 2. skupina 14:05 - 15:00 děti 7 až 8 let

  • 3. skupina 15:30 - 16:25 děti 5 až 6 let (MŠ)

V případě velkého zájmu budeme lekce přidávat.

Kroužek je určen všem dětem od 5 do 8 let, bez ohledu na fyzické dispozice, pohybové schopnosti či talent. Dnes již víme a řada výzkumů to také dokazuje, že pravidelný pohyb, dobrá fyzická kondice a celková tělesná zdatnost výrazně prospívá našemu zdraví a tím i zvyšuje kvalitu našeho života. Cílem kroužku je probudit v dětech lásku k pohybu a sportu. Je všestranně zaměřený, necílí jen na jeden konkrétní sport. Důraz je kladen nikoli na výkon, ale především na pozitivní prožitek z pohybu v malém kolektivu vrstevníků, často spolužáků ze školy nebo dětí ze stejné třídy ve školce.

  • rozdělení dětí do skupin podle věku

  • maximálně 12 dětí ve skupině

  • kroužek se bude konat v odpoledních hodinách

  • trenér si děti vyzvedne v MŠ nebo v družině ZŠ a po cvičení je opět doprovodí zpět

  • lekce cvičení bude trvat 55 minut (z toho čistá doba cvičení 45 – 50 minut)

Jmenuji se Blanka Hrušková a v Čisovicích bydlím s rodinou již 13 let.

Sportu jsem se začala intenzivněji věnovat až s vlastními čtyřmi dětmi, a to především orientačnímu běhu, cyklistice a pěší turistice.

Znát mě můžete z různých akcí místního spolku Rodiče pro Čisovice a Bojov, kde vypomáhám s jejich realizací a propagací. V rámci spolku organizujeme již několik let, můj muž a já, novoroční běh „Nahoru na Horu!“.

Na konci loňského roku jsem úspěšně dokončila rekvalifikační kurz “Instruktor pohybových aktivit dětí a mládeže” u Českého svazu aerobiku a fitness, FISAF.cz.

Od března 2023 pomáhám s organizací kroužku „Děti na startu“, který v Mníšku pod Brdy pořádá spolek Bios Fit.

V případě jakýchkoli dotazů mne můžete kontaktovat na telefonním čísle 724 854 490 nebo písemně na adrese e.bee@centrum.cz.

Těším se na spolupráci a hlavně na vaše malé sportovce.

Blanka Hrušková

bottom of page