top of page

OD ZÁŘÍ 2023 PLÁNUJEME OTEVŘÍT NA ZŠ A MŠ ČISOVICE NOVÝ POHYBOVÝ KROUŽEK

Kroužek je určen všem dětem od 5 do 8 let, bez ohledu na fyzické dispozice, pohybové schopnosti či talent. Dnes již víme a řada výzkumů to také dokazuje, že pravidelný pohyb, dobrá fyzická kondice a celková tělesná zdatnost výrazně prospívá našemu zdraví a tím i zvyšuje kvalitu našeho života. Cílem kroužku je probudit v dětech lásku k pohybu a sportu. Je všestranně zaměřený, necílí jen na jeden konkrétní sport. Důraz je kladen nikoli na výkon, ale především na pozitivní prožitek z pohybu v malém kolektivu vrstevníků, často spolužáků ze školy nebo dětí ze stejné třídy ve školce.

  • rozdělení dětí do skupin podle věku

  • maximálně 12 dětí ve skupině

  • kroužek se bude konat v odpoledních hodinách

  • trenér si děti vyzvedne v MŠ nebo v družině ZŠ a po cvičení je opět doprovodí zpět

  • lekce cvičení bude trvat 55 minut (z toho čistá doba cvičení 45 – 50 minut)

Jmenuji se Blanka Hrušková a v Čisovicích bydlím s rodinou již 13 let.

Sportu jsem se začala intenzivněji věnovat až s vlastními čtyřmi dětmi, a to především orientačnímu běhu, cyklistice a pěší turistice.

Znát mě můžete z různých akcí místního spolku Rodiče pro Čisovice a Bojov, kde vypomáhám s jejich realizací a propagací. V rámci spolku organizujeme již několik let, můj muž a já, novoroční běh „Nahoru na Horu!“.

Na konci loňského roku jsem úspěšně dokončila rekvalifikační kurz “Instruktor pohybových aktivit dětí a mládeže” u Českého svazu aerobiku a fitness, FISAF.cz.

Od března 2023 pomáhám s organizací kroužku „Děti na startu“, který v Mníšku pod Brdy pořádá spolek Bios Fit.

20220521_172020-2.jpg.webp
1-4.jpg.webp

Ještě stále si nejste jistí, zda je právě tento kroužek to pravé pro Vaše dítě? Možná pomůže: 

Ukázková lekce zdarma

Čtvrtek 11.5.2023

V nové tělocvičně ZŠ a MŠ Čisovice

Děti z MŠ dopoledne, děti ze ZŠ odpoledne po vyučování 

Všechny přihlášené děti si trenér vyzvedne buď v MŠ nebo v družině ZŠ a po cvičení je zase doprovodí zpět

S sebou pohodlné oblečení + vhodnou sálovou obuv + láhev s vodou

Jak se na ukázkovou lekci přihlásit?

Nahlaste své dítě na mail e.bee@centrum.cz. Ve zprávě nezapomeňte uvést:

celé jméno dítěte

věk

třídu ZŠ/MŠ

telefonní číslo zákonného zástupce

 

DŮLEŽITÉ! Ukázková hodina je bez přítomnosti rodičů. 

Přihláškový systém bude spuštěn na konci srpna 2023.

Ceník bude zveřejněn na konci srpna 2023.

V případě jakýchkoli dotazů mne můžete kontaktovat na telefonním čísle 724 854 490 nebo písemně na adrese e.bee@centrum.cz.

Těším se na spolupráci a hlavně na vaše malé sportovce.

Blanka Hrušková

bottom of page