top of page

Zápis probíhá celoročně!
Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
 
Kdy?
Každou středu 16:00 - 16:55

Kde?
Tělocvična ZŠ Mníšek pod Brdy
Komenského 420,Mníšek p.B. 252 10

Cena kurzu: 1 900 CZK/ pololetí   
Kurz je možné částečně financovat díky zdravotním pojišťovnám, bližší informace u trenéra. 

 
 
 
 
Kdo jsou Děti na startu?
Všechny děti ve věku od 4 do 8 let. Děti štíhlé,
s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
Děti z měst i vesnic, z různých sociálních
i ekonomických vrstev.Všeobecná pohybová příprava
dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřená
na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace,
obratnosti, rychlosti a síly.
 
 
Co se děti naučí?
Jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec,
skákat, padat, nebát se míče, základ pro celoživotní
pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení
volného času.
 
 
Proč všeobecná sportovní příprava?
Protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje, protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti, protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky a jednostranné zaměření omezuje možnost přechodu mezi sporty, protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres, protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak handicapovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu.
 
Jak děti hodnotíme?
Aby nedocházelo k snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany trenérů, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření.Tomu odpovídá i hodnocení/testování dětí, která umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace.
 
Jak kurzy probíhají?
Rozdělení do skupin – děti cvičí ve 4 skupinách (lze přizpůsobit prostoru. počtu dětí, délce tréninku), dle věku a aktuálních pohybových schopností a dovedností dítěte, které se během tréninku prostřídají. Každá skupina se pod vedením vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti (10-12 minut/stanoviště).
 
zdroj : www.ceskosehybe.cz
 
 

 

bottom of page