top of page

CVIČENÍ MAMINKY A MIMINKA OD 6 DO 15 MĚSÍCŮ 

 

Cvičení maminek (tatínků) s miminky se zaměřuje především na stimulaci a podporu sociálního a psychomotorického vývoje kojenců a batolátek a správnou manipulaci s miminkem, vždy           s ohledem na jeho vývoj a věk (podporujeme a rozvíjíme již dosaženou motoriku dítěte).

Cvičení probíhá hravou formou s využitím gymnastických míčů různých velikostí, většina základních cviků je provázena říkankami. Děti v tomto období aktivně navazují styk s ostatními lidmi, proto se na lekcích společnými aktivitami prohlubuje mj. vztah a důvěra mezi dítětem a maminkou. Cvičení je i vhodnou inspirací pro domácí aktivity s miminkem. 

Lekce trvá 45 min. 35 min. je věnováno cvičení s dětmi a 10 min. je věnováno základnímu posilování s dítětem v náruči.

Kurz probíhá pod vedením školené instruktorky, ale hlavně maminky malé princezny. 

 • Cena : Cena: 1 700 Kč/10 lekcí  

 • Start: 5. 9. 2022  

 • Kdy: středa a čtvrtek od 8:00  a 9:00 hod.                        

 • Pro koho: maminky a miminka ve věku 6 - 15 měsíců

 • Kde: Malý sál - Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy 

   

Kurz otevřeme při min. počtu 5 přihlášených, max. 7 miminek na

lekci

Přihlášky posílej na e-mail: 

marketa@biosfit.cz    +420 606 646 798

MIMI GYM-2.png

BATOLÁTKA OD 1,5 -  3 LET S RODIČI

 

Cvičení v doprovodu rodičů se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důraz je kladen i na rozvoj jemné motoriky a rozumového vývoje. Cvičení probíhá hravou formou s využitím tradičního i netradičního náčiní, písniček a říkadel. Do lekcí zapojujeme hudebně pohybovou výchovu, zpěv, rytmizaci za doprovodu hudebních nástrojů, nebo taneček za doprovodu hudební nahrávky. Hlavní je pro nás dobrý pocit dítěte a vybudování kladného vztahu ke sportu. Kurz probíhá pod vedením vyškolené a zkušené instruktorky 

 • Cena : 1 900 CZK / pololetí

 • Start: 6. 9. 2022  - každé úterý

 • Kdy: 8:00 a 9:00 hod

 • Kde: nová tělocvična ZŠ Mníšek pod Brdy

 • Pro koho: rodiče a děti 15 měsíců - 3 roky

 • Kurz otevřeme při min. počtu 5 přihlášených max, 25 dětí

Přihlášky posílej na e-mail: 

marketa@biosfit.cz    +420 606 646 798

 

Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu LETNÍ Moira Levy-9.png

CVIČENÍČKO 3-6 LET

 

Děti kurz navštěvují již samostatně, bez doprovodu rodičů, ale pokud je ještě potřeba, rodiče děti mohou na cvičení doprovodit.  Cílem kurzu je především všestranná sportovní příprava, rozvoj obratnosti, koordinace a síly. Hravou formou rozvíjet motoricko-funkční schopnosti                       a dovednosti. Seznámení se s rytmikou a hudebně pohybovými vztahy. Navázat kontakt s novými kamarády a vrstevníky se stejným zájmem.

Nejdůležitější je, aby si dítě vybudovalo kladný vztah k pohybu. Aby sportování bylo zábavné           a stalo se přirozenou součástí běžného dne.             S každým dítětem pracujeme individuálně,               s ohledem na jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důležité je, aby se dítě v kurzu cítilo dobře.

Cvičeníčko je přípravným kurzem pro jakýkoliv jiný sport. Dítě si po jeho absolvování může vybrat, co ho nejvíc baví a kde se chce dále specializovat. 

 • Cena : 1 900 CZK / pololetí

 • Start: 6. 9. 2022  - každé úterý

 • Kdy: 16:00 - 16:55 

 • Kde: Velký sál - nový pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy

 • Pro koho: pro děti ve věku 3 - 6 let

 • Kurz otevřeme při min. počtu 5 přihlášených

Přihlášky posílej na e-mail: 

marketa@biosfit.cz    +420 606 646 798

Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu LETNÍ Moira Levy-3.png
bottom of page