CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ

PRO MAMINKY A MIMINKA OD 6 DO 15 MĚSÍCŮ 

 

Cvičení maminek (tatínků) s miminky se zaměřuje především na stimulaci a podporu sociálního a psychomotorického vývoje kojenců a batolátek a správnou manipulaci s miminkem, vždy s ohledem na jeho vývoj a věk (podporujeme a rozvíjíme již dosaženou motoriku dítěte). Cvičení probíhá hravou formou s využitím gymnastických míčů různých velikostí, většina základních cviků je provázena říkankami. Děti v tomto období aktivně navazují styk s ostatními lidmi, proto se na lekcích společnými aktivitami prohlubuje mj. vztah a důvěra mezi dítětem a maminkou. Cvičení je i vhodnou inspirací pro domácí aktivity s miminkem. 

Lekce trvá 45 min. 35 min. je věnováno cvičení s dětmi a 10 min. je věnováno základnímu posilování s dítětem v náruči.

Kurz probíhá pod vedením školené instruktorky, ale hlavně maminky malé princezny. 

 • Cena : 1 100 CZK / 10 lekcí

 • Start: Září 2020  - každou středu

 • Kdy: 8:10 - 8:55 (6-9 měsíců) 9:00 - 9:55 (10-12 měsíců)

 • Kde: nový pavilon - ZŠ Mníšek pod Brdy

 • Pro koho: maminky a miminka 6-12 měsíců

 • podle počtu přihlášených rozšíříme lekce i pro ostatní děti v jiných věkových kategoriích

   

Kurz otevřeme při min. počtu 5 přihlášených, max. 10 miminek na

lekci

Přihlášky posílej na e-mail: 

marketa@biosfit.cz    +420 606 646 798

BATOLÁTKA OD 1,5 -  3 LET S RODIČI

 

Cvičení v doprovodu rodičů se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důraz je kladen i na rozvoj jemné motoriky a rozumového vývoje. Cvičení probíhá hravou formou s využitím tradičního i netradičního náčiní, písniček a říkadel. Do lekcí zapojujeme hudebně pohybovou výchovu, zpěv, rytmizaci za doprovodu hudebních nástrojů, nebo taneček za doprovodu hudební nahrávky. Hlavní je pro nás dobrý pocit dítěte a vybudování kladného vztahu ke sportu. Kurz probíhá pod vedením vyškolené a zkušené instruktorky 

 • Cena : 1 500 CZK / pololetí

 • Start: Září 2020  - každou středu

 • Kdy: 10:10 - 10:55 

 • Kde: stará tělocvična - ZŠ Mníšek pod Brdy

 • Pro koho: rodiče a děti 15 měsíců 3 let

 • Kurz otevřeme při min. počtu 5 přihlášených,

Přihlášky posílej na e-mail: 

marketa@biosfit.cz    +420 606 646 798

 

CVIČENÍČKO 3-6 LET

 

Děti kurz navštěvují již samostatně, bez doprovodu rodičů, ale pokud je ještě potřeba, rodiče děti mohou na cvičení doprovodit.  Cílem kurzu je především všestranná sportovní příprava, rozvoj obratnosti, koordinace a síly. Hravou formou rozvíjet motoricko-funkční schopnosti a dovednosti. Seznámení se s rytmikou a hudebně pohybovými vztahy. Navázat kontakt s novými kamarády a vrstevníky se stejným zájmem.

Nejdůležitější je, aby si dítě vybudovalo kladný vztah k pohybu. Aby sportování bylo zábavné a stalo se přirozenou součástí běžného dne. S každým dítětem pracujeme individuálně, s ohledem na jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důležité je, aby se dítě v kurzu cítilo dobře.

Cvičeníčko je přípravným kurzem pro jakýkoliv jiný sport. Dítě si po jeho absolvování může vybrat, co ho nejvíc baví a kde se chce dále specializovat. 

 • Cena : 1 500 CZK / pololetí

 • Start: Září 2020  - každé úterý

 • Kdy: 15:30 - 16:30 

 • Kde: Sál MKS - Mníšek pod Brdy

 • Pro koho: pro děti ve věku 3 - 6 let

 • Kurz otevřeme při min. počtu 5 přihlášených,

Přihlášky posílej na e-mail: 

marketa@biosfit.cz    +420 606 646 798

Snímek obrazovky 2020-07-08 v 8.28.38.pn
Batolata-2.jpg
Fialový Fotka Dětí Základní Škola Dobroč