BATOLÁTKA OD 15 MĚSÍCŮ A RODIČE A DĚTI OD 2 LET

 

Cvičení v doprovodu rodičů se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důraz je kladen i na rozvoj jemné motoriky a rozumového vývoje. Cvičení probíhá hravou formou s využitím tradičního i netradičního náčiní, písniček a říkadel. Do lekcí zapojujeme hudebně pohybovou výchovu, zpěv, rytmizaci za doprovodu hudebních nástrojů, nebo taneček za doprovodu hudební nahrávky. Hlavní je pro nás dobrý pocit dítěte a vybudování kladného vztahu ke sportu. Kurz probíhá pod vedením vyškolených a zkušených instruktorek. 

 

CVIČENÍČKO 3-6 LET

 

Děti cvičeníčko navštěvují  již samostatně, bez doprovodu rodičů. Cílem kurzu je především všestranná sportovní příprava, rozvoj obratnosti, koordinace a síly. Hravou formou rozvíjet motoricko-funkční schopnosti a dovednosti. Seznámení se s rytmikou a hudebně pohybovými vztahy. Navázat kontakt s novými kamarády a vrstevníky se stejným zájmem.

Nejdůležitější je, aby si dítě vybudovalo kladný vztah k pohybu. Aby sportování bylo zábavné a stalo se přirozenou součástí běžného dne. S každým dítětem pracujeme individuálně, s ohledem na jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důležité je, aby se dítě v kurzu cítilo dobře.

Cvičeníčko je přípravným kurzem pro jakýkoliv jiný sport. Dítě si po jeho absolvování může vybrat, co ho nejvíc baví a kde se chce dále specializovat. 

DĚTI NA STARTU 4-10 LET

 

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času. Bližší informace o projektu naleznete ZDE.

 

MINI DANCE

 

Cvičení pro děti připravené v několika věkových kategoriích. Přilásit se můžeš do kurzu pro děti 4-7 let, 8-10 let, 11-13 let.

Během kurzu se děti naučí nejen základní kroky latinsko-amerických tanců jako je třeba salsa, bachata, merengue, quebradita, cha cha, ale také se seznámí třeba s country , folklorem, rock 'n' rollem, MTV dance, disco dance nebo street dance. Zároveň děti projdou baletní a gymnastickou průpravou. Nezapomínáme ani na rozvoj všestrannosti, který je zvláště u menších cvičenců velmi důležitý a napomáhá k celkovému zlepšení psychomotorických schopností a dovedností.

Trénink je veden hravou a velmi zábavnou formou  s ohledem na vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Je pro nás velice důležité, aby se dítě v kurzu cítilo dobře a naučilo se mít tanec - pohyb rádo, proto preferujeme individuální přístup a umíme se přizpůsobit rozdílným potřebám dětí ve skupině. Děti během kurzu nacvičí vystoupení, které v rámci ukázkových hodin předvedou rodičům, zaroveň se mohou předvést na závodech, toto rozhodnutí ovšem necháváme na dětech a rodičích.

Bližší informace k závodům a vystoupení poskytne vedoucí trenér na začátku kurzu.

 

ZÁVODNÍ AEROBIK

Zajímavé cvičení pro děti v několika věkových kategoriích: 4-7 let, 8-10 let, 11-15 a závodní maminky.       Během tréninku se děti setkají, jak s všeobecnou sportovní průpravou, tak se specializovaným tréninkem. V mladších kategoriích jde spíše o rozvoj všestrannosti, kdy se děti poprvé setkávají se základními aerobikovými kroky a získávají první závodní zkušenosti. Trénink je vedený zábavnou a hravou formou, aby v dětech vybudoval přirozený vztah ke sportu. U starších dětí nacvičujeme i zajímavé choreografie, děti pravidelně jezdí na závody a setkávají se s vrstevníky se stejným zájmem.

Důležité pro nás je vytvoření sportovní, ale zároveň kamarádské skupiny, ve které se děti budou cítit dobře. Díky tomu se naučí vnímat sport jako součást jejich běžného života. Děti získají pohybovou všestrannost, kolektiv nových kamarádu se stejným zájmem, zkušenost s prezentací sebe sama a základní orientaci v hudbě. Určitě i spoustu zasloužených medailí, z různých aerobikových soutěží!

DĚTSKÉ STEP COUNTRY TANCE

 

AMERICKÝ COUNTRY STEP (CLOGGING) – pro děti od 8 let a mládež 

KD V Lipkách.  Středa od 17 hod

V tomto kurzu se učí základy cloggingu, což je americký country step. Je to velice temperamentní taneční styl, kdy základem je speciální technika stepu. Tanečníci doprovází hudbu rytmickými údery bot okovaných speciálními dvojitými plechy. Dá se tančit jednotlivě, v párech i ve skupině. Dá se tančit na jakoukoli rytmickou hudbu. 

Po zvládnutí základní techniky se děti učí různé sestavy a předtančení, se kterými je možno se časem účastnit soutěží a festivalů po celé republice.

Na kurz se mohou přihlásit děti od 8 let výše. V případě zájmu je možno otevřít i kurz pro dospělé.

Ukázková hodina proběhne ve středu 10.10.2017 v KD V Lipkách, od 17 hod. Vstup zdarma.

 

 

PARKOUR

 

Parkour je určen pro chlapce i dívky, kteří se chtějí naučit překonávat pevné překážky.

Využívá přirozené pohyby - skákání, běh, lezení a kotouly. Cílem je dostat se z bodu A do bodu B plynule,  bezpečně  a efektivně za použití vlastního těla. Základem parkouru je systematický trénink vycházející ze sportovní gymnastiky. Náplní kurzu je nácvik akrobatických prvků a překonávání překážek. 

NEZÁVODNÍ PŘÍPRAVKA I. a II.

Cvičení pro děti ve dvou věkových kategoriích: 3-6let a 7-12 let. Během tréninku se děti setkají, jak s všeobecnou sportovní průpravou, tak se specializovaným tréninkem. Jedná se o rozvoj všestrannosti, kdy se děti poprvé setkávají se základními aerobikovými kroky. Trénink je vedený zábavnou a hravou formou, aby v dětech vybudoval přirozený vztah ke sportu. S dětmi nacvičujeme i zajímavé choreografie. Učíme pohybovou všestrannost, zkušenost s prezentací sebe sama a základní orientaci v hudbě.

TANEČNÍ PRO DĚTI

Kurz „Taneční pro děti“ je určen pro kluky a holky ve věku 7-12 let. V hodinách se snažíme zábavnou formou naučit  děti základům standartních tanců, vnímání hudby a rytmu. Tanec pro děti podporuje koordinaci a rovnováhu pohybu, rozvíjí pohybovou paměť. 

Follow Us

Bios Fit z.s.

IČO:         04392256

GSM:       +420 732 446 736
e-mail:    info@biosfit.cz
web:        www.biosfit.cz

č.ú.:          2900891805/2010