BATOLÁTKA: OD 1,5 - 3 LET S RODIČI

 

Cvičení v doprovodu rodičů se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důraz je kladen i na rozvoj jemné motoriky a rozumového vývoje. Cvičení probíhá hravou formou s využitím tradičního i netradičního náčiní, písniček a říkadel. Do lekcí zapojujeme hudebně pohybovou výchovu, zpěv, rytmizaci za doprovodu hudebních nástrojů, nebo taneček za doprovodu hudební nahrávky. Hlavní je pro nás dobrý pocit dítěte a vybudování kladného vztahu ke sportu. Kurz probíhá pod vedením vyškolené a zkušené instruktorky 

 

CVIČENÍČKO: 3-6 LET

 

Děti kurz navštěvují již samostatně, bez doprovodu rodičů. Cílem kurzu je především všestranná sportovní příprava, rozvoj obratnosti, koordinace a síly. Hravou formou rozvíjet motoricko-funkční schopnosti a dovednosti. Seznámení se s rytmikou a hudebně pohybovými vztahy. Navázat kontakt s novými kamarády a vrstevníky se stejným zájmem.

Nejdůležitější je, aby si dítě vybudovalo kladný vztah k pohybu. Aby sportování bylo zábavné a stalo se přirozenou součástí běžného dne. S každým dítětem pracujeme individuálně, s ohledem na jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důležité je, aby se dítě v kurzu cítilo dobře.

Cvičeníčko je přípravným kurzem pro jakýkoliv jiný sport. Dítě si po jeho absolvování může vybrat, co ho nejvíc baví a kde se chce dále specializovat. 

NEZÁVODNÍ PŘÍPRAVKA: 3-6 LET

Během tréninku se děti setkají jak s všeobecnou sportovní průpravou, tak se specializovaným tréninkem. Jedná se o rozvoj všestrannosti, kdy se děti poprvé setkávají se základními aerobikovými kroky a systematickým cvičením na hudbu. Trénink je vedený zábavnou a hravou formou, jeho hlavním cílem je vybudovat v dětech přirozený vztah k pohybu a sportu. S dětmi nacvičujeme zajímavé choreografie, které vám mohou předvést v rámci ukázkových hodin. Učíme děti pohybovou všestrannost, zkušenost s prezentací sama sebe a základní orientaci v hudbě. V případě zájmu můžete po tomto kurzu přejít do kurzu závodního aerobiku, kde se naučené základní dovednosti dále rozvíjejí.

MINI DANCE: 4-7 LET

Během kurzu se děti naučí nejen základní kroky latinsko-amerických tanců jako je třeba salsa, bachata, merengue, quebradita, cha cha, ale také se seznámí třeba s country , folklorem, rock 'n' rollem, MTV dance, disco dance nebo street dance. Zároveň děti projdou baletní a gymnastickou průpravou. Nezapomínáme ani na rozvoj všestrannosti, který je zvláště u menších cvičenců velmi důležitý a napomáhá k celkovému zlepšení psychomotorických schopností a dovedností.

Trénink je veden hravou a velmi zábavnou formou  s ohledem na vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Je pro nás velice důležité, aby se dítě v kurzu cítilo dobře a naučilo se mít tanec - pohyb rádo, proto preferujeme individuální přístup a umíme se přizpůsobit rozdílným potřebám dětí ve skupině. Děti během kurzu nacvičí vystoupení, které v rámci ukázkových hodin předvedou rodičům, zaroveň se mohou předvést na závodech, toto rozhodnutí ovšem necháváme na dětech a rodičích.

Bližší informace k závodům a vystoupení poskytne vedoucí trenér na začátku kurzu.

 

DĚTI NA STARTU: 4-12 LET

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, flexibility, rychlosti a síly. V rámci kurzu se děti naučí základy - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče, pracovat ve skupině, apod. - tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí se s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají skvělou partu kamarádů a základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času. Přihlásit se můžete do dvou kurzů: 4-7 let, nebo 8-12 let, které probíhají odděleně.

ZÁVODNÍ AEROBIK: 4+

Zajímavé cvičení pro děti v několika věkových kategoriích: 4-7 let, 8-10 let, 11-15 a závodní maminky.       Během tréninku se děti setkají, jak s všeobecnou sportovní průpravou, tak se specializovaným tréninkem. V mladších kategoriích jde spíše o rozvoj všestrannosti, kdy se děti poprvé setkávají se základními aerobikovými kroky a získávají první závodní zkušenosti. Trénink je vedený zábavnou a hravou formou, aby v dětech vybudoval přirozený vztah ke sportu. U starších dětí nacvičujeme i zajímavé choreografie, děti pravidelně jezdí na závody a setkávají se s vrstevníky se stejným zájmem.

Důležité pro nás je vytvoření sportovní, ale zároveň kamarádské skupiny, ve které se děti budou cítit dobře. Díky tomu se naučí vnímat sport jako součást jejich běžného života. Děti získají pohybovou všestrannost, kolektiv nových kamarádu se stejným zájmem, zkušenost s prezentací sebe sama a základní orientaci v hudbě. Určitě i spoustu zasloužených medailí, z různých aerobikových soutěží!

FOTBAL: 1. STUPEŇ ZŠ

JUNIOR FITNESS: 6-14 LET

Tento kurz je určen pro dívky i chlapce, kteří si chtějí všestranně zacvičit a zlepšit své dovednosti. Je zaměřen na posilování a procvičení celého těla, vytrvalost, flexibilitu i motorický rozvoj... vše, co se vám hodí do jakéhokoliv sportu. Cvičení je vhodné i pro redukci nadváhy.

VŠEOBECNÁ GYMNASTIKA: 7-13 LET

Cílem tohoto kurzu je naučit se zvládat základní gymnastické prvky, jako je kotoul, hvězda, přemet a další. Trénink je zaměřen nejen na trénování samotné gymnastiky, ale i všestranný rozvoj. Zahrnuje zpevnění těla, nácvik koordinace pohybu, zlepšování flexibility, rovnováhy i síly. S dětmi trénujeme i cvičení na hudbu, její správné vnímání a hrajeme různé pohybové hry, díky kterým se stává trénink ještě zábavnější.

AKROBATICKÁ GYMNASTIKA: 6-14 LET

Během tohoto kurzu se děti se naučí provádět různé akrobatické prvky, jak na zemi, tak i ve vzduchu. Trénink se zaměřuje na rozvoj síly, rovnováhy, flexibility, půvabu pohybu, výdrže a koordinace. Velký důraz se klade i na týmovou spolupráci. 

PARKOUR: 7-15 LET

Parkour je určen pro chlapce a dívky, kteří se chtějí naučit překonávat pevné překážky. Využívá přirozené pohyby - skákání, běh, lezení a kotouly. Cílem je dostat se z bodu A do bodu B plynule, bezpečně a efektivně za použití vlastního těla. Tento kurz je vhodný jak pro zkušené parkouristy, tak i pro úplné začátečníky. Trénink je zaměřen nejen na získání specifických parkourových dovedností, jako je nácvik akrobatických prvků a překonávání překážek, ale i procvičení těch všeobecných. Děti trénují i základy gymnastiky a atletiky, svou flexibilitu i sílu, vše co je potřebné k bezpečnému překonávání překážek. 

DĚTSKÉ STEP COUNTRY TANCE: OD 8 LET A MLÁDĚŽ

V tomto kurzu se učí základy cloggingu, což je americký country step. Je to velice temperamentní taneční styl, kdy základem je speciální technika stepu. Tanečníci doprovází hudbu rytmickými údery bot okovaných speciálními dvojitými plechy. Dá se tančit jednotlivě, v párech i ve skupině. Dá se tančit na jakoukoli rytmickou hudbu. 

Po zvládnutí základní techniky se děti učí různé sestavy a předtančení, se kterými je možno se časem účastnit soutěží a festivalů po celé republice.

V případě zájmu je možno otevřít i kurz pro dospělé.