top of page

BATOLATA: OD 1,5 - 3 LET S RODIČI

 

Cvičení v doprovodu rodičů se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důraz je kladen i na rozvoj jemné motoriky a rozumového vývoje. Cvičení probíhá hravou formou s využitím tradičního i netradičního náčiní, písniček a říkadel. Do lekcí zapojujeme hudebně pohybovou výchovu, zpěv, rytmizaci za doprovodu hudebních nástrojů, nebo taneček za doprovodu hudební nahrávky. Hlavní je pro nás dobrý pocit dítěte a vybudování kladného vztahu ke sportu. Kurz probíhá pod vedením vyškolené a zkušené instruktorky 

 

CVIČENÍČKO: 3-6 LET

 

Děti kurz navštěvují již samostatně, bez doprovodu rodičů. Cílem kurzu je především všestranná sportovní příprava, rozvoj obratnosti, koordinace a síly. Hravou formou rozvíjet motoricko-funkční schopnosti a dovednosti. Seznámení se s rytmikou a hudebně pohybovými vztahy. Navázat kontakt s novými kamarády a vrstevníky se stejným zájmem.

Nejdůležitější je, aby si dítě vybudovalo kladný vztah k pohybu. Aby sportování bylo zábavné a stalo se přirozenou součástí běžného dne. S každým dítětem pracujeme individuálně, s ohledem na jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Důležité je, aby se dítě v kurzu cítilo dobře.

Cvičeníčko je přípravným kurzem pro jakýkoliv jiný sport. Dítě si po jeho absolvování může vybrat, co ho nejvíc baví a kde se chce dále specializovat. 

NEZÁVODNÍ PŘÍPRAVKA: 3-6 LET

Během tréninku se děti setkají jak s všeobecnou sportovní průpravou, tak se specializovaným tréninkem. Jedná se o rozvoj všestrannosti, kdy se děti poprvé setkávají se základními aerobikovými kroky a systematickým cvičením na hudbu. Trénink je vedený zábavnou a hravou formou, jeho hlavním cílem je vybudovat v dětech přirozený vztah k pohybu a sportu. S dětmi nacvičujeme zajímavé choreografie, které vám mohou předvést v rámci ukázkových hodin. Učíme děti pohybovou všestrannost, zkušenost s prezentací sama sebe a základní orientaci v hudbě. V případě zájmu můžete po tomto kurzu přejít do kurzu závodního aerobiku, kde se naučené základní dovednosti dále rozvíjejí.

AEROBIK NEZÁVODNÍ: 6-12 LET

Chce si vaše dítě vyzkoušet, co všechno obnáší aerobikový trénink, ale necítí se ještě na závodění? Pak je tento kroužek právě pro vás! Aerobik je velmi všestranným sportem a díky tomu projdou děti během kurzu velkou řadou průprav - gymnastika, odraz, flexibilita, aerobikové kroky, posílení celého těla a další. To vše se spojí při nácviku choreografie, díky které se děti naučí vnímat hudbu a vyjádřit jí pohybem. Je pro nás důležité, aby děti cvičení hlavně bavilo a vybudoval se u nich kladný vztah ke sportu, který je pak bude provázet celým životem. I proto jsou tréninky vedené zábavnou formou a lektoři kladou důraz na individuální potřeby dětí. V případě zájmu je možné přejít z tohoto kurzu do aerobiku závodního.

MINI DANCE: 4-7 LET

Během kurzu se děti naučí nejen základní kroky latinsko-amerických tanců jako je třeba salsa, bachata, merengue, quebradita, cha cha, ale také se seznámí třeba s country , folklorem, rock 'n' rollem, MTV dance, disco dance nebo street dance. Zároveň děti projdou baletní a gymnastickou průpravou. Nezapomínáme ani na rozvoj všestrannosti, který je zvláště u menších cvičenců velmi důležitý a napomáhá k celkovému zlepšení psychomotorických schopností a dovedností.

Trénink je veden hravou a velmi zábavnou formou  s ohledem na vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti. Je pro nás velice důležité, aby se dítě v kurzu cítilo dobře a naučilo se mít tanec - pohyb rádo, proto preferujeme individuální přístup a umíme se přizpůsobit rozdílným potřebám dětí ve skupině. Děti během kurzu nacvičí vystoupení, které v rámci ukázkových hodin předvedou rodičům.

 

DĚTI NA STARTU: 4-8 LET

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, flexibility, rychlosti a síly. V rámci kurzu se děti naučí základy - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče, pracovat ve skupině, apod. - tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí se s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají skvělou partu kamarádů a základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

ZÁVODNÍ AEROBIK: 4+

Zajímavé cvičení pro děti v několika věkových kategoriích: 4-7 let, 8-10 let, 11-15 a závodní maminky.       Během tréninku se děti setkají, jak s všeobecnou sportovní průpravou, tak se specializovaným tréninkem. V mladších kategoriích jde spíše o rozvoj všestrannosti, kdy se děti poprvé setkávají se základními aerobikovými kroky a získávají první závodní zkušenosti. Trénink je vedený zábavnou a hravou formou, aby v dětech vybudoval přirozený vztah ke sportu. U starších dětí nacvičujeme i zajímavé choreografie, děti pravidelně jezdí na závody a setkávají se s vrstevníky se stejným zájmem.

Důležité pro nás je vytvoření sportovní, ale zároveň kamarádské skupiny, ve které se děti budou cítit dobře. Díky tomu se naučí vnímat sport jako součást jejich běžného života. Děti získají pohybovou všestrannost, kolektiv nových kamarádu se stejným zájmem, zkušenost s prezentací sebe sama a základní orientaci v hudbě. Určitě i spoustu zasloužených medailí, z různých aerobikových soutěží!

FOTBAL: 1. STUPEŇ ZŠ

Kroužek fotbalu je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mají rádi pohyb. Děti se při něm pod vedením zkušeného fotbalového trenéra nejen naučí ovládat základní fotbalové dovednosti, ale i základy atletiky, naučí se pracovat v týmu a zvládat koordinaci těla s míčem. Trénink je veden zábavnou formou s ohledem na individuální potřeby dětí.

FIT BALET: 5-10 LET

Kurz je koncipován jako taneční průprava, kde si děti osvojí základy klasické balení techniky. Výuka probíhá zábavnou formou s důrazem na rozvíjení dětské motoriky, správné držení těla a vnímaní rytmu. Neméně důležitý je také rozvoj schopnosti práce v kolektivu a disciplíny. Balet je základ každého tance a dovednosti, které si zde osvojíte budete moci využít v mnoha dalších sportech.

DISCO AEROBIK: 4-10 LET

Moderní tanec a pohyb při neobvyklé světelné show. Atmosféra je umocněna světelnými efekty a dokonalým ozvučením, které dodává lekcím úžasnou atmosféru. Děti se naučí v kolektivu nestydět a vyzkouší si i vymýšlet své vlastní choreografie.

GYMNASTIKA (VŠEOBECNÁ): 7-13 LET

Cílem tohoto kurzu je naučit se zvládat základní gymnastické prvky, jako je kotoul, hvězda, přemet a další. Trénink je zaměřen nejen na trénování samotné gymnastiky, ale i všestranný rozvoj. Zahrnuje zpevnění těla, nácvik koordinace pohybu, zlepšování flexibility, rovnováhy i síly. S dětmi trénujeme i cvičení na hudbu, její správné vnímání a hrajeme různé pohybové hry, díky kterým se stává trénink ještě zábavnější.

GYMNASTIKA PRO KLUKY A HOLKY - PŘÍPRAVKA: 3-7 LET 

 

Díky tomuto kroužku se mohou děti poprvé seznámit s gymnastikou jako takovou. Hlavním cílem je pro nás naučit děti správnému držení a zpevnění těla, koordinace pohybu a postupné učení základních gymnastických prvků. Trénink je kromě samotné gymnastiky zaměřen i na všestranný rozvoj, cvičení na hudbu, hraní pohybových her a další. Je pro nás důležité, aby děti cvičení bavilo a vybudovaly si kladný vztah k pohybu, proto vedeme tréninky zábavnou formou a k dětem přistupujeme podle jejich individuálních potřeb.

AKROBATICKÁ GYMNASTIKA: 6-14 LET

Během tohoto kurzu se děti se naučí provádět různé akrobatické prvky, jak na zemi, tak i ve vzduchu. Trénink se zaměřuje na rozvoj síly, rovnováhy, flexibility, půvabu pohybu, výdrže a koordinace. Velký důraz se klade i na týmovou spolupráci. 

BASKETBAL: 1. a 2. STUPEŇ ZŠ

Tento kroužek je vhodný pro dívky a chlapce, kteří se rádi hýbou a baví je cvičení s míčem. Cílem tohoto kurzu je naučit děti ovládat základní basketbalové dovednosti, práci v týmu, zvládat koordinaci pohybu těla s míčem a celkový všestranný rozvoj. Chceme u dětí rozvíjet a posilovat kladný vztah k pohybu, proto je trénink veden zábavnou formou, prokládán pohybovými hrami a bereme v potaz individuální potřeby dítěte.

PARKOUR: 7-15 LET

Parkour je určen pro chlapce a dívky, kteří se chtějí naučit překonávat pevné překážky. Využívá přirozené pohyby - skákání, běh, lezení a kotouly. Cílem je dostat se z bodu A do bodu B plynule, bezpečně a efektivně za použití vlastního těla. Tento kurz je vhodný jak pro zkušené parkouristy, tak i pro úplné začátečníky. Trénink je zaměřen nejen na získání specifických parkourových dovedností, jako je nácvik akrobatických prvků a překonávání překážek, ale i procvičení těch všeobecných. Děti trénují i základy gymnastiky a atletiky, svou flexibilitu i sílu, vše co je potřebné k bezpečnému překonávání překážek. 

DANCE: 7-15 LET

Tento kroužek je určen pro všechny dívky a chlapce, kteří se rádi hýbou a tancují. Během kurzu si děti vyzkouší různé druhy tanečních kroků a naučí velké množství tanečních sestav. Je pro nás důležité, aby děti cvičení bavilo a proto je trénink veden hravou formu s individuálním přístupem. Na konci školního roku bude děti čekat vystoupení pro rodiče, kde budou moci předvést naučené dovednosti.

MODERNÍ GYMNASTIKA

Moderní gymnastika je sport kombinující prvky ladného pohybu, baletu, gymnastiky a akrobacie. Děti se na lekci naučí nejen kombinované základy předních sportů, vnímání a orientaci v hudbě, ale také používat náčiní jako obruč, míč, kužel nebo švihadlo. 

bottom of page