Moji drazí, 

 

Srdečně Vás zvu na tradiční valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 21. června od 18:00.

Tentokráte se sejdeme v restauraci Mexico Pueblo - Stará Huť Dělnická 35, 262 02.

 

!!! Prosím všechny o potvrzení/nepotvrzení účasti do mailu !!!

(Potřebujeme vědět, zda budeme usnášeníschopní)

 

Prosím posílejte vaše návrhy na projednání do 14. 06. 2021 na email: info@bisofit.cz

Program pošleme nejpozději týden před konáním akce. 

 

 

S přátelským pozdravem,
Linda Sevaldová

 

Pozvání na  valnou hromadu spolku BIOS fit z.s., která proběhne ve pondělí 29. června 2020 od 17:00 hodin. 

Jednání se uskuteční na adrese U Pivovaru 1898, Dobříš 26301.

 

Pro jednání této valné hromady navrhuji následující program:

 

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

3. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za školní rok 2019/2020

4. Zpráva o hospodaření spolku, výsledky účetní závěrky za rok 2019/2020

5. Hlasování o schválení výroční zprávy

6. Návrh na změny stanov spolku a hlasování o jejich přijetí.

7. Činnost spolku ve školním roce 2020/2021 – diskuse a příprava plánu činnosti.

8. Plánované akce 

9. Diskuze

10. Závěr. 

 

Díky moc a těším se,

 

Linda.