top of page

Vážení sportovní přátelé, 

 

Srdečně Vás zvu na tradiční valnou hromadu, která se bude konat v pátek 23. září od 17:00.

Tentokráte se sejdeme v kavárně Tady a teď  -  Komenského 420, 252 10, Mníšek pod Brdy

 

!!! Prosím všechny o potvrzení/nepotvrzení účasti do mailu !!!

(Potřebujeme vědět, zda budeme usnášeníschopní)

 

Prosím posílejte vaše návrhy na projednání do 22. 09. 2022 na email: info@bisofit.cz

Program pošleme nejpozději týden před konáním akce. 

 

 

S přátelským pozdravem,
Linda Sevaldová

 

Pro jednání této valné hromady navrhuji následující program:

 

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

3. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2021 + závodní oddíl 

4. Zpráva o hospodaření spolku, výsledky účetní závěrky za rok 2021

5. Zpráva Sekretáře spolku o činnosti spolku (cvičení pro dospělé – akce)

6. Zpráva Šeftrenéra – cvičení pro nejmenší

7. Zpráva Šéftrenéra - kroužky

8. Hlasování o schválení výroční zprávy

9. Plány pro nový školní rok

10. Návrh na změnu kurzovného a přihlášky v roce 2023 a hlasování o jeho přijetí.

11. Činnost spolku roce 2023 – diskuse a příprava plánu činnosti.

12. Závěr a diskuze

 

Díky moc a těším se,

 

Bc. Linda Sevaldová,

Předseda.

bottom of page