Pozvání na  valnou hromadu spolku BIOS fit z.s., která proběhne ve pondělí 31. SRPNA 2020 od 18:00 hodin. 

Jednání se uskuteční na adrese: KAVÁRNA MALÝ MNICH, Mníšek pod Brdy, NÁMĚSTÍ

 

Pro jednání této valné hromady navrhuji následující program:

 

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

3. Představení úpravy stanov spolku

4. Hlasování o změně stanov

5. Představení kandidátů na předsedu spolku

6. Volba předsedy spolku

7. Projednání zahájení nového školního roku

8. T-mobile olympijský běh

9. Diskuze

10. Závěr. 

 

Díky moc a těším se,

 

Linda.

Pozvání na  valnou hromadu spolku BIOS fit z.s., která proběhne ve pondělí 29. června 2020 od 17:00 hodin. 

Jednání se uskuteční na adrese U Pivovaru 1898, Dobříš 26301.

 

Pro jednání této valné hromady navrhuji následující program:

 

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

3. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za školní rok 2019/2020

4. Zpráva o hospodaření spolku, výsledky účetní závěrky za rok 2019/2020

5. Hlasování o schválení výroční zprávy

6. Návrh na změny stanov spolku a hlasování o jejich přijetí.

7. Činnost spolku ve školním roce 2020/2021 – diskuse a příprava plánu činnosti.

8. Plánované akce 

9. Diskuze

10. Závěr. 

 

Díky moc a těším se,

 

Linda.

Follow Us

Bios Fit z.s.

IČO:         04392256

GSM:       +420 732 446 736
e-mail:    info@biosfit.cz
web:        www.biosfit.cz

č.ú.:          2900891805/2010 

 

MSMT_logotyp_text_RGB_cz.jpg