top of page

Sportovní klub BIOSFIT z.s. zve své členy na VALNOU HROMADU, 

která se bude konat v pátek 20.6.2024 od 18:00 v prostorách nového sálu ZŠ Mníšek pod Brdy.

!! Prosím všechny o potvrzení/nepotvrzení účasti do mailu !!!

(Potřebujeme vědět, zda budeme usnášeníschopní)

Program: 

 • Zahájení

 • Schválení jednacího řádu

 • Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2023

 • Zpráva o hospodaření spolku, výsledky účetní uzávěrky za rok 2023

 • Zpráva sekretáře o činnosti spolku 2023

 • Zpráva o činnosti kroužků v roce 2023

 • Zpráva o činnosti závodního oddílu v roce 2023

 • Hlasování o schvální výroční zprávy

 • Plány pro nový školní rok

 • Diskuze

 • Usnesení

 • Závěr

 

Prosíme všechny členy, aby se této Valné hromady zúčastnili.

 

Děkujeme.

 

                                                                                   S Pozdravem,

                                                                                   Nikola Nechyba 

                                                                                   Sekretář spolku BIOSFIT z.s.

bottom of page