Vážení sportovní přátelé, 

 

Srdečně Vás zvu na tradiční valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 21. června od 18:00.

Tentokráte se sejdeme v restauraci Mexico Pueblo - Stará Huť Dělnická 35, 262 02.

 

!!! Prosím všechny o potvrzení/nepotvrzení účasti do mailu !!!

(Potřebujeme vědět, zda budeme usnášeníschopní)

 

Prosím posílejte vaše návrhy na projednání do 14. 06. 2021 na email: info@bisofit.cz

Program pošleme nejpozději týden před konáním akce. 

 

 

S přátelským pozdravem,
Linda Sevaldová

 

Pro jednání této valné hromady navrhuji následující program:

 

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu

3. Slovo předsedy spolku 

4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2020.

5. Zpráva o hospodaření spolku, výsledky účetní uzávěrky za rok 2020

6. Zpráva šéftrenérů spolku za činnost v roce 2020

7. Schválení VZ 2020

8. Představení harmonogramu školního roku 2021/2022 a jeho schválení

9. Představení MAS Hřebeny - informace

10. Informace z VH České gymnastické federace

11. Projednání návrhu na nákup vybavení financovaným ČGF

12. Představení projektu - Tělocvična

13. Diskuze

14. Závěr. 

 

Díky moc a těším se,

 

Bc. Linda Sevaldová,

Předseda.